Regulamin

Regulamin zajęć na basenie w Uzdrowiskowym SPA Marysieńka

1. Przystąpienie do zajęć oznacza brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach na basenie. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

2. Wodne Przedszkole KUBUŚ organizuje zajęcia w formie cyklu. Jeden cykl obejmuje 10 spotkań – 1 raz w tygodniu – w wymiarze 30 minut. Koszt 400zł dla dziecka i opiekuna.

3. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanego instruktora.

4. Dziecku podczas zajęć w wodzie towarzyszy jeden rodzic/opiekun.

5. W przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w innym, ustalonym przez instruktora terminie. Odrobieniu podlegają maksymalnie 3 spotkania.

6. Odrobieniu podlega TYLKO nieobecność zgłoszona w systemie activenow, najpóźniej o godzinie 12.00 w dniu zajęć.

7. Opłata pobierana jest gotówką w dniu rozpoczęcia zajęć.

8. Pojedyncze spotkanie kosztuje 50zł.

9. Osoby przystępujące do trwającego cyklu nie ponoszą opłaty za zajęcia, które już się odbyły. W takim wypadku wysokość opłaty ustalana jest proporcjonalnie do końca okresu trwania cyklu.

10. W przypadku rezygnacji z cyklu po wniesieniu opłaty z przyczyn leżących po stronie uczestnika, wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości połowy niewykorzystanej kwoty.

11. Jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn organizatora, kurs zostanie wydłużony proporcjonalnie do nieodbytych zajęć.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć bez podania przyczyny. Wówczas cykl wydłuża się odpowiednio o kolejne spotkanie.

13. Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach i pod prysznicem odpowiadają opiekunowie prawni.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

15. Organizator zapewnia sprzęt i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć.

16. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin basenu, na którym odbywają się zajęcia. Dzieci do lat trzech obowiązują specjalne pielucho-majtki.

17. Za czystość i temperaturę wody organizator nie ponosi odpowiedzialności.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

19. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie własnego wizerunku oraz wizerunku dziecka podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez prowadzących zajęcia.

20. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację i rozpowrzechnianie własnego wizerunku oraz wizerunku dziecka utrwalonego w sytuacjach wskazanych w pkt. 19 na stronach internetowych Wodne Przedszkole KUBUŚ, Facebook.com, youtube.com i Partnerów Wodnego Przedszkola KUBUŚ oraz w innych mediach.

22. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.