Regulamin KPSW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOSNASTREFA.PL NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY KPSW W JELENIEJ GÓRZE

 

  1. Lekcja nauki i doskonalenia pływania trwa 45 minut.
  2. Lekcje nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy i szkoły, w tym ferie zimowe, długie weekendy, wakacje oraz święta. Szczegóły w kalendarzu.
  3. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Usługodawcy, zostaną one odrobione w innym ustalonym z grupą terminie.
  4. Płatności za zajęcia dokonujemy miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca w wysokości 120 zł bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu. W przypadku rodzeństwa 100 zł drugie i każde następne dziecko.
  5. Płatność należy uregulować przelewem na konto:  55 1950 0001 2006 0221 0515 0002  lub gotówką na pierwszym spotkaniu w miesiącu.
  6. Brak terminowej płatności skutkuje niedopuszczeniem Ucznia do udziału w nauce i doskonaleniu pływania.
  7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 nieobecności. Na odrobienie każdej z nich przysługuje 60 dni. Po odrobieniu każdej zaległości ponownie można je zgłaszać.
  8. Nieobecność należy zgłosić na platformie ActiveNow najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zajęć.
  9. Zaniechanie uczestniczenia lekcjach nie stanowi podstawy do nienaliczania opłat.
  10. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje opłata za bieżący i następny miesiąc.