Regulamin KANS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOSNASTREFA.PL NA KRYTEJ PŁYWALNI KANS W JELENIEJ GÓRZE

 

 

 1. Lekcja nauki i doskonalenia pływania trwa 45 minut. 
 2. Obuwie należy zostawić we własnym worku (torbie, reklamówce) w szatni w holu pływalni.
 3. Uczestnicy nie wchodzą do szatni wcześniej niż 10 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 4. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do szatni ani przebywać w holu pływalni podczas trwania zajęć. 
 5. Dzieci, które potrzebują pomocy podczas przygotowania do zajęć, będą odbierane oraz odprowadzane przez instruktorów lub wyznaczone do tego osoby.
 6. Zajęcia są prowadzone w okresie 02.09.2022 – 23.06.2023. Szczegółowy kalendarz znajduje się w systemie Activenow. 
 7. Płatności za zajęcia dokonujemy miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca w wysokości 150 zł bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu. W przypadku rodzeństwa – 140 zł drugie i każde następne dziecko.
 8. W miesiącu lutym 2023 obowiązuje 50% należności – ferie zimowe.
 9. Uczestnika korzystającego z zajęć więcej niż raz w tygodniu obowiązuje opłata jak w przypadku rodzeństwa. 
 10. Płatność należy uregulować przelewem na konto:  55 1950 0001 2006 0221 0515 0002  lub gotówką na pierwszym spotkaniu w miesiącu.
 11. Brak terminowej płatności skutkuje niedopuszczeniem Ucznia do udziału w nauce i doskonaleniu pływania.
 12. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 nieobecności. Na odrobienie każdej z nich przysługuje 60 dni. 
 13. Nieobecność należy zgłosić na platformie Activenow najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zajęć.
 14. Nieobecność zgłoszona później niż 60 dni przed końcem roku szkolnego, należy odrobić do 23.06.2023. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na następny rok szkolny ani okres wakacyjny.
 15. Zaniechanie uczestniczenia w lekcjach nie stanowi podstawy do nienaliczania opłat.
 16. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje opłata za bieżący i następny miesiąc.
 17. Po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia zapisania dziecka do wybranej grupy, należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w terminie 3 dni roboczych na powyższe konto, w tytule wpisując imię i nazwisko Uczestnika.
 18. Zaliczka jest pobierana na poczet miesięcznej opłaty w miesiącu wrześniu 2021 roku i gwarantuje miejsce w grupie. 
 19. Brak wpłaty zaliczki jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć.
 20. Jeśli uczestnik zrezygnuje z zajęć po wpłaceniu zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.
 21. Uczestników obowiązuje regulamin pływalni http://www.kpswjg.pl/pl/regulamin-korzystania-podczas-epidemii  http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr19/8_2019_ZR_Zalacznik__regulaminKP_zmiany.pdf
 22. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ W OKRESACH LOCKDAWN’U SPOWODOWANYCH WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19 MOŻE BYĆ NALICZONA OPŁATA „BASENOWA” W KWOCIE 50 ZŁ  ZA PEŁNY MIESIĄC.