Regulamin KANS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOSNASTREFA.PL NA KRYTEJ PŁYWALNI KANS W JELENIEJ GÓRZE

 

 

 1. Lekcja nauki i doskonalenia pływania trwa 45 minut. 
 2. Obuwie należy zostawić we własnym worku (torbie, reklamówce) w szatni w holu pływalni.
 3. Uczestnicy nie wchodzą do szatni wcześniej niż 10 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 4. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do szatni ani przebywać w holu pływalni podczas trwania zajęć. 
 5. Dzieci, które potrzebują pomocy podczas przygotowania do zajęć, będą odbierane oraz odprowadzane przez instruktorów lub wyznaczone do tego osoby.
 6. Zajęcia są prowadzone w okresie 04.09.2023 – 21.06.2024. Szczegółowy kalendarz znajduje się w systemie Activenow. 
 7. Płatności za zajęcia dokonujemy miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca w wysokości 150 zł bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu. Nie ma zniżki dla rodzeństw.
 8. W miesiącu styczniu 2024 obowiązuje 50% należności – ferie zimowe.
 9. Płatność należy uregulować przelewem na konto:  55 1950 0001 2006 0221 0515 0002.
 10. Brak terminowej płatności skutkuje niedopuszczeniem Ucznia do udziału w nauce i doskonaleniu pływania.
 11. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 nieobecności. Na odrobienie każdej z nich uczestnik ma czas do 21.06.2024.
 12. Nieobecność należy zgłosić na platformie Activenow najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zajęć.
 13.  Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na następny rok szkolny ani okres wakacyjny.
 14. Zaniechanie uczestniczenia w lekcjach nie stanowi podstawy do nienaliczania opłat.
 15. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje opłata za bieżący i następny miesiąc.
 16. Rezygnację z zajęć należy zgłosić mailowo lub wysyłając sms.
 17. Po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia zapisania dziecka do wybranej grupy, należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w terminie 3 dni roboczych na powyższe konto, w tytule wpisując imię i nazwisko Uczestnika.
 18. Zaliczka jest pobierana na poczet miesięcznej opłaty w miesiącu wrześniu 2023 roku i gwarantuje miejsce w grupie. 
 19. Brak wpłaty zaliczki jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć.
 20. Jeśli uczestnik zrezygnuje z zajęć po wpłaceniu zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.
 21. Uczestników obowiązuje regulamin pływalni http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr19/8_2019_ZR_Zalacznik__regulaminKP_zmiany.pdf